Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku

"Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – szkolenie uzupełniające" 01.02.2020

5.12.2019

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku zaprasza na kurs „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – szkolenie uzupełniające”.

Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin, w tym przypomnienie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu, prowadzenia sprzedaży oraz konfekcjonowania środków ochrony roślin, charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.
Warunki stawiane kandydatom:
- Ukończone szkolenie podstawowe z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Czas trwania szkolenia: 7 godzin
Start: 01.02.2020
Cena: 200,00 / za osobę

Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00   32 42 214 27  697 818 708
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.rybnik.zdz.pl