"Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – szkolenie podstawowe"

22.03.2020

Szanowni Państwo,

Zaplanowane na 23.03.2020r. rozpoczęcie kursu nie dojdzie do skutku.
Jest to związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Poinformujemy Państwa o terminie rozpoczęcia kursu.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku zaprasza na kurs „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – szkolenie podstawowe”.

W programie szkolenia:

- wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,

- charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,

- integrowana ochrona roślin,

- technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,

- zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,

- bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

Czas trwania szkolenia: 24 godziny

Cena: 400,00 / za osobę

Szkolenie kończy się egzaminem przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku

ul. Klasztorna 14

44-200 Rybnik

Tel. 32 42 214 27 / 32 43 32 600 / 697 818 708

e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl

Serdecznie zapraszamy!