OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - ROZPOCZĘCIE 13.07.2020r. GODZ.10:00

7.07.2020

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na szkolenie z zakresu "Obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych"

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.

Koszt kursu -120zł/osoby

Czas trwania - 5 godzin

 

Serdecznie zapraszamy!