Kosztorysowanie robót budowlanych

3.07.2020

Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych.

Czas trwania kursu: 75 godzin,

Koszt kursu: 950 złotych / za osobę

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku

ul. Klasztorna 14,

tel. 32 43 32 600, 697 818 708

 

Serdecznie zapraszamy!