KWALIFIKACJA WSTĘPNA I SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW METODĄ E-LEARNINGOWĄ

Zapraszamy kierowców zawodowych do skorzystania z oferty kursów:

- Szkolenie okresowe dla kierowców ciężarówek i autobusów,

 - Kwalifikacja wstępna dla kierowców ciężarówek i autobusów,

 - Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców ciężarówek i autobusów,

 - Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców ciężarówek i autobusów.

 

Korzyść z tej formy szkolenia:

- indywidualnie dostosowane godziny przeprowadzenia zajęć,

- możliwość rozpoczęcia szkolenia w dowolnym terminie,

Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku, ul. Klasztorna 14.