PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Zapraszamy kierowców na kursy:

  • ADR - podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (25 godzin)
  • ADR - przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach (17 godzin)
  • ADR - przewóz drogowy towarów wybuchowych - klasa 1 (8 godzin)
  • ADR - przewóz drogowy towarów promieniotwÓRCZYCH - klasa 7 (8 godzin)

 

Szkolenia mają na celu zaznajomienie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Szkolenia kończą się egzaminem przed Komisją powołaną przez Marszałka Województwa.