Baza dydaktyczna

 Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku

(widok od strony placu)

 

 Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku

(widok od strony ul. Klasztornej) 

Wewnątrz budynku

(hol główny i szatnia)

 Parter

         

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku ma do dyspozycji 11 sal dydaktycznych o powierzchni od 25,28 do 92,25 m2 mogących pomieścić od 10 do 50 słuchaczy. 

 

Dysponujemy  pracownią komputerową(sala nr 15) 

 

  

Wszystkie w/w pomieszczenia, w których przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne na szkoleniach pozwalają na realizację zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.