KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

22.02.2021

Celem kursu nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu
w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych

 

Czas trwania - 6 godzin dydaktycznych

Cena kursu: 150,00 zł.