Doradztwo dotyczące środków ochrony roslin-szkolenie podstawowe-08.02.2023 r.

12.01.2023

Celem kursu jest:

Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin

 

Szkolenie ma dać absolwentom ogólną znajomość zasad bezpiecznego prowadzenia sprzedaży i konfekcjonowania oraz stosowania środków ochrony roślin.

 

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

 

Cena kursu: 600,00 zł.