Doradztwo dotyczące środków ochrony roslin - szkolenie uzupełniające - realizacja wrzesień 2022 r.

12.08.2022

Celem kursu jest:Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin
w tym: przekazanie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu, prowadzenia sprzedaży oraz konfekcjonowania środków ochrony roślin, charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.

 

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

 

Cena kursu: 250,00 zł.