Doradztwo dotyczące środków ochrony roslin - szkolenie uzupełniające -25 listopad 2023 r.

12.10.2023

Celem kursu jest: Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem i obrotem środków ochrony roślin
w tym: przekazanie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu prowadzenia sprzedaży oraz konfekcjonowania środków ochrony roślin, charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.


Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych
Cena kursu: 300,00 zł.

Dodatkowe informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00 lub 607 886 553
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl