Ergonomia stanowiska pracy - trwa nabór

20.10.2023

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu naukę dokonywania samodzielnej oceny stanowiska pracy oraz wdrożenie zasad organizacji i projektowania prawidłowo funkcjonującego stanowiska.

 

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych. 

 

Program szkolenia: 

1. Struktura przestrzenna stanowiska pracy.

2. Zasady organizacji i projektowania.

3. Biochemika ciała-umiejętności dot.prawidłowej pozycji przy pracy siedzącej.

4. Czynniki odpowiedzialne za powstawanie dolegliwości bólowych i wad.

Cena szkolenia: 200,00 zł./osoba w grupie 10-cio osobowej