Instalator systemów fotowoltaicznych

21.04.2022

nr akredytacj: OZE-A/09/00081/20

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie realizowane jest w oparciu o zatwierdzony przez UDT program szkolenia.

Część teoretyczna zostanie zrealizowana metodą na odległość tj. w postaci wideokonferencji. Zajęcia teoretyczne obejmują 4 godzinne wideokonferencje. Część praktyczna realizowana będzie w akredytowanym poligonie OZE.

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:                               

  • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
  • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
  • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
  • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
  • Wydajność systemów fotowoltaicznych
  • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Proponowany plan szkolenia:

I DZIEŃ -  (wideokonferencja Webex)

 

 Teoria: Zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych,  podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaiczanych. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych

II DZIEŃ C (wideokonferencja Webex)

Teoria:  Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Praktyka: zagadnienia ogólne - podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych, zasady doboru systemów fotowoltaicznych.

III DZIEŃ Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów(szkolenie realizowane w akredytowanym przez UDT Ośrodku).

Praktyka: Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego, wydajność systemów fotowoltaicznych, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Komisja OZE powołana przez UDT.

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin w UDT  składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

Cena szkolenia: 1000 zł/osoba ( udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)

Zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00
tel. kom.: 607 886 553
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.rybnik.zdz.pl