Kurs AutoCAD - rozpoczęcie 23.10.2023 r.

18.10.2023

Cena kursu: 1 000,00 zł.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych

Tematy zajęć:    

 • Wprowadzenie do programu
 • Widok rysunku
 • Wykonanie rysunku
 • Narzędzia rysunkowe i współrzędne
 • Geometria dwuwymiarowa
 • Cechy obiektów
 • Techniki konstrukcyjne
 • Obiekty tekstowe
 • Bloki
 • Wymiarowanie
 • Kreskowanie
 • Wydruk