Kurs obsługi kas fiskalnych-sierpień 2024 r.

2.07.2024

 

Pracujesz w handlu lub usługach i korzystasz z kas fiskalnych na co dzień?

Zapisz się na profesjonalny kurs obsługi kas fiskalnych w OKZ Rybnik.

Kurs Obsługi kas fiskalny zapewni Ci dokładną wiedzę na temat działania kas fiskalnych, ich funkcji oraz możliwości programowania i konfiguracji. Pozwoli to na lepsze zrozumienie urządzenia i zwiększenie umiejętności jego obsługi.

Uczestnictwo w kursie obsługi kas fiskalnych jest szczególnie ważne dla osób pracujących w branży handlowej lub usługowej, które na co dzień korzystają z kas fiskalnych. Dzięki zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, pracownicy są w stanie zapewnić prawidłową i bezpieczną obsługę urządzeń fiskalnych, minimalizując ryzyko wystąpienia błędów lub nieprawidłowości.

O kursie:

Kurs obsługi kas fiskalnych ma na celu przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń fiskalnych. Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat budowy i funkcjonowania kas fiskalnych, programowania i konfiguracji urządzeń, zasad prawidłowego wystawiania paragonów fiskalnych oraz zasad przestrzegania przepisów dotyczących korzystania z kas fiskalnych.

Obejmuje także zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz rozwiązywaniem problemów i awarii związanych z kasami fiskalnymi.

Dlaczego warto iść na kurs:

  1. Udoskonalenie umiejętności zawodowych — Kurs obsługi kas fiskalnych jest idealnym sposobem na poszerzenie swojej wiedzy na temat pracy w handlu lub usługach.

  2. Uniknięcie błędów i kar finansowych — Niewłaściwe korzystanie z kasy fiskalnej może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kurs obsługi kas fiskalnych pozwoli na poznanie zasad prawidłowej obsługi kas i uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji związanych z wystawianiem błędnych paragonów lub niewłaściwym rozliczeniem.

  3. Zgodność z przepisami — Kurs obsługi kas fiskalnych zapewni Ci wiedzę na temat przepisów i wymagań związanych z korzystaniem z kas fiskalnych. 

Najważniejsze informacje:

  • Czas trwania - 6 godzin dydaktycznych
  • Cena kursu: 250,00 zł.

ZAPISZ SIĘ

Skontaktuj się z ośrodkiem:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00
tel. kom.: 607 886 553
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.rybnik.zdz.pl