Kurs obsługi kas fiskalnych-12.09.2022 r.

12.08.2022

Celem kursu nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu
w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych

Czas trwania - 6 godzin dydaktycznych

Cena kursu: 150,00 zł.

Zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00
tel. kom.: 607 886 553
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.rybnik.zdz.pl