Uprawnienia elektroenergetyczne -wznowienie uprawnień-lipiec 2024 r.

5.06.2024

 

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do zadań w zawodzie elektryka, jak również przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.


Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Koszt: 530,00 - cena kursu wraz z opłatą egzaminacyjną

Sposób zakończenia kursu: Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną URE.

 

Zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Rybniku
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00
tel. kom.: 607 886 553
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.rybnik.zdz.pl