Specjalista ds. kadr i płac-listopad 2023 r.

12.10.2023

Program kursu obejmuje 70 godzin dydaktycznych i zawiera n/w tematykę:

 

- Ogólne warunki ustalania wynagrodzeń

- Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne

- Naliczanie wynagrodzenia na czas choroby

- Zasady naliczania wynagrodzeń urlopowych, poboru zaliczki na podatek dochodowy, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę\

- Zasady prowadzenia teczek osobowych i wybranych dokumentów pracowniczych

- Ustalanie wymiarów urlopów wypoczynkowych

- planowanie i rozliczanie czasu pracy, stosowanie kar porządkowych

- Dodatkowe uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

- Ćwiczenia praktyczne w programie Symfonia Kadry i Płace, Insert GT