SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW-KONKURENCYJNA CENA

10.06.2024

Najważniejsze informacje:

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii: D; D+E; D1 i D1+E oraz C, C+E, C1, C1+E.

  • Szkolenie można odbywać bezstresowo w dogodnym dla słuchacza czasie i wymiarze godzin medodą e-learning. 

Na czym polega e-learning?
Zajęcia teoretyczne przeprowadzane są na podstawie platformy e-learnigowej, do której słuchacz kursu ma dostęp w naszym ośrodku. 

Korzyść z tej formy szkolenia:

  • Indywidualnie dostosowane godziny przeprowadzenia zajęć
  • Praktycznie natychmiastowa możliwość rozpoczęcia szkolenia
  • Możliwość ukończenia szkolenia okresowego w 5 dni

Serdecznie zapraszamy!