Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku

Pozostałe Aktualności

Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (RODO)

18.07.2018

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych - RODO

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych - RODO

18.07.2018

"Ochrona Danych Osobowych"

"Ochrona Danych Osobowych"

17.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” NR WND-RPSL.07.01.03-24-04DD/16 – materiały zużywalne

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” NR WND-RPSL.07.01.03-24-04DD/16 – materiały zużywalne

16.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” NR WND-RPSL.07.01.03-24-04DD/16 - wykładowca

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” NR WND-RPSL.07.01.03-24-04DD/16 - wykładowca

16.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” NR WND-RPSL.07.01.03-24-04DD/16 - podręczniki i materiały biurowe

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach procedury rozeznania rynku Projekt: „Kompetencje zawodowe szansą na sukces” NR WND-RPSL.07.01.03-24-04DD/16 - podręczniki i materiały biurowe

16.07.2018

SPECJALNA OFERTA KURSÓW DLA OSÓB 50+

SPECJALNA OFERTA KURSÓW DLA OSÓB 50+

11.06.2018

Pożyczki na kształcenie - nowe możliwości finansowania szkoleń

Pożyczki na kształcenie - nowe możliwości finansowania szkoleń

28.05.2018

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych

1.02.2018